Zatwierdzony: 2012.12.28. 12:12:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2012.12.28. 12:06:11 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13683

Ogłoszenie o zawarciu umowy na zadanie pn.: Zakup dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego pt. Na targu, nr sprawy: MR-AG-3121-012/12

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 14.12.2012 r. zawarto umowę zakupu dzieła sztuki autorstwa Alfonsa Karpińskiego, z Domem Aukcyjnym Polswiss Art Sp. z o. o., ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa, woj. mazowieckie, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b i c, przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

 

Załącznik:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA: Portal UZP

Numer ogłoszenia: 273067 - 2012; data zamieszczenia: 28.12.2012