Zatwierdzony: 2011.06.08. 14:46:14 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.06.08. 14:43:37 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13597

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA w trybie z wolnej ręki _Dodruk katalogu "Mikrus"

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na dodruku katalogu „Mikrus, auto, któremu nie pozwolono dorosnąć”, z posiadanych matryc drukarskich, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), w dniu 8.06.2011 r. została zawarta umowa z Firmą:
MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola.
 
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (BZP)
Numer ogłoszenia: 160229 - 2011