Zatwierdzony: 2011.05.20. 16:48:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.05.20. 16:45:27 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13463

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w TRYBIE Z WOLNEJ RĘKI na koncepcję wystawy Norblin

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w rezultacie dokonania przez Zamawiającego i Oferenta negocjacji ceny na zadanie pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy Stefan Norblin (1892 – 1952) - Artysta wszechstronny, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778), w dniu 14.05.2011 r. została zawarta umowa z P. Ewą Świder – Grobelną, prowadząca działalność gospodarczą pod Firmą: Arwena Ewa Świder – Grobelna, ul. Powstańców 60/508, 05-091 Ząbki.
 
Wykonanie projektu koncepcyjnego wystawy Stefan Norblin (1892 - 1952) Artysta wszechstronny jest zadaniem o charakterze działalności twórczej. Stanowi ono indywidualny, autorski projekt wystawy czasowej.
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Numer ogłoszenia: 143131 - 2011