Zatwierdzony: 2011.03.02. 14:08:30 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.03.02. 14:05:20 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13280

SPROSTOWANIE dot. zapytania ofertowego na wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2011 r.

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, iż w ZAPYTANIU OFERTOWYM ogłoszonym w Biuletynie Informacji Publicznej (www.muzeum.stalowawola.bip.pl/), w dniu 22.02.2011 r., dotyczącym zadania pn.: Wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2011 r., Zamawiający błędnie wskazał termin składania ofert, na dzień 28 lutego 2011 r. godz. 12.00.
 
W ww. zapytaniu w pkt. 7 powinno być:
 
Termin składania ofert: 4 marca 2011 r. godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2011 r. w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, w pokoju nr 14 (I piętro) o godzinie 1315.
 
Zamawiający zaprosił do złożenia oferty 6 potencjalnych wykonawców i wysłał im zapytanie, w którym została wskazana prawidłowa data składania ofert, tj. 4.03.2011 r. Informujemy, iż oferty, które spłynęły do Zamawiającego przed 28.02.2011 r. zostaną uwzględnione przy otwarciu ofert 4.03.2011 r.
 
Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.
 
 
Zapytanie ofertowe z prawidłowym terminem składania ofert