Zatwierdzony: 2010.12.23. 15:38:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.12.23. 15:36:24 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13105

Ogłoszenie o zawarciu umowy - udzieleniu zamówienia, dot. druku folderu, nr sprawy ZOC-3121-008/2010

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 23.12.2010 r. zawarto umowę z Drukarnią MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola na zadanie pn.: Usługa poligraficzna polegająca na druku folderu „Mikrus, auto, któremu nie pozwolono dorosnąć”.
 
 
Załącznik do informacji o zawarciu umowy:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PORTAL UZP)
Numer ogłoszenia: 371183 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010