Zatwierdzony: 2010.12.23. 15:38:19 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.12.23. 15:30:02 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=13104

Ogoszenie o zawarciu umowy - udzieleniu zamówienia na ochronę 2011-2012, nr sprawy MR-AG-3121-15/10

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.12.2010 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym KARABELA Sp. z o. o., ul. Sokola 14, 39-400 Tarnobrzeg, działającym na podstawie koncesji nr L-0008/00 na zadanie pn.: „Ochrona mienia, monitoring wizyjny i antywłamaniowy Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1; ochrona wraz z monitoringiem antywłamaniowym wystawy COP dla przyszłości oraz usługi konwojowania”.
 
 
Załącznik do informacji o zawarciu umowy:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PORTAL UZP)
Numer ogłoszenia: 371133 - 2010; data zamieszczenia: 23.12.2010