Zatwierdzony: 2011.05.25. 14:22:25 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.05.25. 14:10:17 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/615/dokumenty/?artykul_id=13049

Uchwała Nr IV/52/07 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 2 lutego 2007