Zatwierdzony: 2011.09.22. 8:43:53 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2011.09.22. 8:40:49 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/615/dokumenty/?artykul_id=13034

Statut Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli (tekst jednolity)


Zobacz dokument >>