Zatwierdzony: 2010.10.27. 12:16:33 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.10.27. 12:12:47 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12902

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na poligrafię, nr sprawy MR-AG-3121-013/10

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.:
Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi i edukacyjnymi do wystaw: Wczesne wieki średniowiecza oraz Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
 
 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa poligraficzna polegająca na druku katalogów oraz materiałów promocyjnych i edukacyjnych do wystaw organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli IV kwartale 2010 r., wg poniższego zestawienia:
 
a) KATALOG do wystawy Wczesne wieki średniowiecza, 200 egz.
b) ZAPROSZENIE do wystawy Wczesne wieki średniowiecza, 1300 egz.
c) PLAKAT do wystawy Wczesne wieki średniowiecza, 200 egz.
d) ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (ZIMA 2010), 1300 egz.
e) KATALOG do wystawy Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej, 200 egz.
f) ZAPROSZENIE Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej, 1300 egz.
g) PLAKAT Z potrzeby serca. Boże Narodzenie w sztuce nieprofesjonalnej, 200 egz.
h) PRZEWODNIK dla dzieci po wystawie stałej, 1000 egz.
i) PAKIET EDUKACYJNY Galeria przez dotyk, 200 egz.
j) KARTKA ŚWIĄTECZNA, 1300 egz.
 
Pełny zakres zamówienia opisany jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, nr sprawy: MR-AG-3121-013/10.
 
 
Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie nr 280235 - 2010; data zamieszczenia: 09.10.2010 (portal UZP)
 
SIWZ
(formularz ofertowy, wzór mowy)
 
PLIKI GRAFICZNE:
 
PAKIET EDUKACYJNY Galeria przez dotyk
 
ULOTKA z ofertą edukacyjną do wystaw (ZIMA 2010):
AWERS
REWERS