Zatwierdzony: 2010.09.29. 11:10:52 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.09.29. 11:09:38 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12876

Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-012/10

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.09.2010 r. zawarto umowę z Drukarnią MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie z wolnej ręki, na zadanie pn.: „USŁUGI UZUPEŁNIAJĄCE do zamówienia nr MR-AG-3121-010-10 polegająca na druku zaproszenia i plakatu do wystawy "Mikrus, auto, któremu nie pozwolono dorosnąć".
 
 
 
Załącznik do informacji o zawarciu umowy:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PORTAL UZP )
Numer ogłoszenia: 262525 - 2010