Zatwierdzony: 2010.09.29. 10:56:02 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.09.29. 10:54:09 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12875

Ogłoszenie o zawarciu umowy, nr sprawy MR-AG-3121-009A/10

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 27.08.2010 r. zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych „IZOMET”, Stanisław Krawiec, Jerzy Ozga Sp. j., ul. I Sierpnia 40, 37-450 Stalowa Wola, w sprawie zamówienia publicznego udzielonego w trybie z wolnej ręki, na zadanie pn.: „ROBOTY DODATKOWE do zadania „Instalacja klimatyzacji i wentylacji w ramach realizowanego projektu Przestrzeń interaktywna - modernizacja wystawy stałej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli - Program Operacyjny Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Dziedzictwo kulturowe - Priorytet 2: Wspieranie działań muzealnych”.
 
 
Załącznik do informacji o zawarciu umowy:
 
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PORTAL UZP )
Numer ogłoszenia: 267567 - 2010