Zatwierdzony: 2010.08.18. 10:06:07 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.08.18. 10:05:30 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12793

Ogłoszenie o zawarciu umowy na druk katalogów i mat. promocyjnych, nr sprawy MR-AG-3121-010/10

Ogłoszenie o zawarciu umowy
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 16.08.2010 r. zawarto umowę z firmą Marlex Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: druk katalogów wraz z materiałami promocyjnymi do wystaw: ChopinART, Design DZIECINADA oraz Władysław Strzemiński. Obrazy i rysunki dla Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 23.07.2010 r., ogłoszonego na portalu UZP pod nr 197165 – 2010.
 
Niniejszą informację wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego, zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/ oraz przekazano Wykonawcom, uczestnikom postępowania. Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
           

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA (portal UZP)
Numer ogłoszenia: 222727 - 2010