Zatwierdzony: 2010.04.15. 13:07:47 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2010.04.15. 13:06:50 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=12289

Informacja o wyborze oferty, ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-003/10

 
INFORMACJA
o wyborze  najkorzystniejszej oferty
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 19.02.2010 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, usługi pn.: Pakowanie, przygotowanie do transportu i transport dzieł sztuki na trasie: Muzeum Narodowe w Krakowie – Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. Z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu j.w.
 
I. Nazwy i adresy firm do których wysłano zapytanie ofertowe:
1. Renesans Trans sp. z o.o. ul. Mariensztat 8, 00-302 Warszawa
2. Przewłocki  i  Spółka, ul. Sarego 8, 31 - 047 Kraków
3. Adexim Przeprowadzki, ul. Batorego 29/128 02-591 Warszawa
4. Dina TTI, ul. Sportowa 8, 55-050 Rogów Sobócki
5. Art Logistic Sp. z o.o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
6. DYNA-TRANS Władysław Dyna, ul. Siemaszki 52/2, 31-207 Kraków
 
II. Nazwy i adresy firm wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr I
Przewłocki  i  Spółka, ul. Sarego 8, 31 - 047 Kraków
OFERTA ODRZUCONA, niezgodna ze specyfikacją zamówienia
Oferta nr II
DYNA-TRANS Władysław Dyna, ul. Siemaszki 52/2, 31-207 Kraków
Cena oferty: 46.000,00 (netto), 56.120, 00 (brutto)
Oferta nr III
Art Logistic Sp. z o.o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
Cena oferty: 16.311,48 (netto), 19.900, 00 (brutto)
 
III. Nazwa i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą:
Art Logistic Sp. z o.o., ul. Pomorska 40, 91-408 Łódź
Uzasadnienie: Najniższa cena