Zatwierdzony: 2009.09.09. 16:09:08 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.09.09. 16:08:22 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11250

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy Nr sprawy ZOC-3121-004/2009 D

 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 7.08.2009 r. zawarta została umowa pomiędzy Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli a firmą: P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA-REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: „Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy Andrzej Pityński – rzeźba w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli” 
Załącznikiem do niniejszego zawiadomienia jest ogłoszenie UZP Nr 149873 - 2009
data zamieszczenia: 07.09.2009
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/.
 
 
Ogłoszenie UZP Nr 149873 - 2009