Zatwierdzony: 2009.08.27. 12:02:41 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.27. 12:02:16 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11186

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i zawarciu umowy Nr sprawy MR-AG-3121-014/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 25.08.2009 r. w siedzibie Zamawiającego zawarta została umowa z firmą: MARLEX Sp. z o.o., ul. Spacerowa 2a, 37-450 Stalowa Wola w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Usługa poligraficzna: skład, przygotowanie do druku i druk Albumu jubileuszowego 10 Lat Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli  oraz katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Ostatnia szarża - rzeźba Andrzeja Pityńskiego i Stalowa Wola w cieniu swastyki 1939 – 1944.
 
Załącznikiem do niniejszego zawiadomienia jest:
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Numer ogłoszenia: 140327 - 2009;
data zamieszczenia: 26.08.2009 r.
 
Niniejszą informację zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego www.muzeum.stalowawola.bip.pl/.
 
Ogłoszenie UZP Nr 140327 - 2009