Zatwierdzony: 2009.08.19. 14:36:51 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.08.19. 14:36:03 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=11166

SIWZ Zapytanie o cenę ZOC-3121-004/2009 D

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca wykonania wydruku oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do wystawy

Andrzej Pityński – rzeźba w budynku Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, łącznie ok. 124,26 m2.

 

SIWZ, ZAŁĄCZNIKI