Zatwierdzony: 2009.06.15. 14:15:49 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.06.15. 14:09:05 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10870

Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-010/09

„Remont części korytarza parteru oraz klatki schodowej w budynku

Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli”

TREŚĆ OGŁOSZENIA

SIWZ

ZAŁĄCZNIKI:

1. Przedmiar robót - branża budowlana

2. Przedmiar robót - branża elektryczna

3. Projekt techniczny:

 1, 1A, 2, 3, 4, 5, 6, opis techniczny