Zatwierdzony: 2009.06.08. 21:01:21 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.06.08. 21:00:43 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10835

Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-009/09

TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

Załączniki: siwz oraz 1, 2, 3, 4