Zatwierdzony: 2009.05.08. 20:43:54 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.05.08. 20:42:52 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10698

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym. Nr sprawy: MR-AG-3121-007/09

O G Ł O S Z E N I E
 
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
 „Wykonanie oświetlenia rzeźb na wystawie plenerowej Galeria przez dotyk
na terenie posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli,
ul. Sandomierska 1 - etap I”
 
TREŚĆ OGŁOSZENIA

 

ZAŁĄCZNIKI:

1. SIWZ
2.Przedmiar robót
3. Mapa
4. Opis techniczny