Zatwierdzony: 2009.04.30. 19:54:00 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.04.30. 19:53:06 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10669

Ogłoszenie o przetargu. Nr sprawy: MR-AG-3121-004/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:
 
Usługa poligraficzna: druk Biuletynu pokonferencyjnego Gość niepełnosprawny w muzeum; katalogu wraz z materiałami promocyjnymi do wystawy Design oraz materiałów promocyjnych do wystawy: Czerwiec. Pokolenie 1989.

 

TREŚĆ OGŁOSZNIA

 

ZAŁĄCZNIK: SIWZ