Zatwierdzony: 2009.04.23. 15:54:37 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.04.23. 15:53:30 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10643

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY. Nr sprawy MR-AG-3121-003/09

Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w dniu 22.04.2009 r. została zawarta umowa na zadanie pn.: Wydruk oraz montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych do dwóch plenerowych wystaw fotograficznych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli pt. Czerwiec. POKOLENIE 1989 oraz Wrzesień. POKOLENIE 1939.
Umowa została zawarta z firmą P.P.H.U. Janusz Ciosek WIELKA-REKLAMA, ul. Warszawska 10, 98-300 Wieluń. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia prowadzone było w trybie przetargu nieograniczonego.
Dziękujemy za zainteresowanie się naszym ogłoszeniem i za złożenie oferty w w/w przetargu.
 
Załącznik:
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY _portal UZP

Numer ogłoszenia: 65481 - 2009; data zamieszczenia: 22.04.2009