Zatwierdzony: 2009.03.09. 15:44:35 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.03.09. 15:43:02 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10448

Ogłoszenie o wynikach przetargu Nr sprawy MR-AG-3121-001/09

 

Treść ogłoszenia o wynikach przetargu na usługę poligraficzną.

 

Załączniki;

1. ZP 12 - zbiorcze zestawienie ofert

2. ZP 21 - porównanie i streszczenie ocen

3. ZP 19 - wykaz ofert odrzuconych