Zatwierdzony: 2009.03.02. 15:22:59 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.03.02. 15:21:49 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10419

Odpowiedzi na pytania. Nr sprawy MR-AG-3121-001/09

1. Odpowiedzi na pytania oferentów

2. Modyfikacja II_katalog Karpiński_BIP.doc: 1, 2