Zatwierdzony: 2009.02.09. 17:53:39 przez: administrator Lucyna Mizera Opracowany: 2009.02.09. 17:24:12 przez: Marcin Młynarski
Dostępny pod adresem: http://www.muzeum.stalowawola.bip.pl/tresc/620/dokumenty/?artykul_id=10331

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr sprawy: ZOC-3121-001/2009 D

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na usługę polegającą na wykonaniu wydruku wielkoformatowego na folii pcv oraz naklejenie go na płytach z poliwęglanu kanalikowego – na potrzeby wystawy COP dla przyszłości. Ludzie – Przemysł – Architektura”.

 

TREŚĆ OGŁOSZENIA