Lista opublikowanych dokumentów na temat VIIII. Zapytania ofertowe >  

Sortowanie:
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR-AG-ZO-009/14 Marcin Młynarski, 2014.02.19
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR – AG – ZO – 009/14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, zam. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych, nr sprawy MR-AG-ZO-008/14 Marcin Młynarski, 2014.02.19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do ...
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR-AG-ZO-006/14 Marcin Młynarski, 2014.02.07
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR – AG – ZO – 006/14
PONOWIONE ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy W bursztynowej pułapce, nr sprawy MR-AG-ZO-009-14 Marcin Młynarski, 2014.02.07
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy W bursztynowej pułapce
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt.: Jak harcerzem - to na zawsze. 85-lecie powstania harcerstwa w Rozwadowie, NR SPRAWY M Marcin Młynarski, 2014.02.06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt.: Jak harcerzem - to na zawsze, 85-lecie ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia pn.: Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, nr MR-AG-ZO-007/14 Marcin Młynarski, 2014.02.02
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zamówienia pn.: Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zam. pn.: Reklama ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno-promocyjnym do projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-005-14 Marcin Młynarski, 2014.02.02
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy W bursztynowej pułapce, nr sprawy MR-AG-ZO-006/14 Marcin Młynarski, 2014.01.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Zaprojektowanie i wykonanie aplikacji do PODŁOGI INTERAKTYWNEJ na potrzeby wystawy -W bursztynowej pułapce-
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-007/14 Marcin Młynarski, 2014.01.26
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Transport uczestników szkoleń z zakresu obsługi osób niepełnosprawnych organizowanych przez Muzeum Regionalne w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zam. pn.: Reklama ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno-promocyjnym do projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-005/14 Marcin Młynarski, 2014.01.23
ZAPYTANIE OFERTOWE Reklama ogłoszenia prasowego o charakterze informacyjno-promocyjnym do projektu MUZEA BEZ BARIER - KOALICJA MUZEÓW POLSKICH I UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI NIEPEŁNOSPRAWNEGO ZWIEDZAJĄCEGO - Program Współpracy ...
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy MR-AG-ZO-001/14 Marcin Młynarski, 2014.01.20
INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy postępowania w trybie zapytania ofertowego na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Całoroczna usługa prowadzenia profili Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na portalach: FACEBOOK, TWITTER, YouTube (SOCIAL MEDIA), nr sprawy MR-AG-ZO-003/14 Marcin Młynarski, 2014.01.20
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Całoroczna usługa prowadzenia profili Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli na portalach: FACEBOOK, TWITTER, YouTube
PROTOKÓŁ Z NEGOCJACJI CENY, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. pn.: Transport dzieła sztuki do Paryża Marcin Młynarski, 2014.01.16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: Transport dzieła sztuki pt.: Japonka pastel ze szkłem, do Paryża.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty, dotyczy zamówienia pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych i wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r, NR SPRAWY MR-AG-ZO-002/14 Marcin Młynarski, 2014.01.14
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych i wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych oraz wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r., Nr sprawy MR-AG-ZO-002/14 Marcin Młynarski, 2014.01.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Dokumentacja fotograficzna wystaw czasowych dla potrzeb promocyjnych oraz wydawniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2014 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-001/14 Marcin Młynarski, 2014.01.03
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Dostawa materiałów biurowych w 2014 r. na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY w zapytaniu ofertowym dotyczącym zad. pn.: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I, nr sprawy MR-AG-ZO-055/13 Marcin Młynarski, 2013.12.16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP w tymczasowych magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-052/13 Marcin Młynarski, 2013.12.13
Informacja o wyborzenajkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego
PONOWIONE ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK, etap I, nr sprawy MR-AG-ZO-055/13 Marcin Młynarski, 2013.12.11
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie, dostawa i montaż w miejscu przeznaczenia ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK
UNIEWAŻNIENIE zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I, nr sprawy MR-AG-ZO-050/13 Marcin Młynarski, 2013.12.11
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zawiadamia o unieważnieniu zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji
OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12, nr sprawy: MR-AG-ZO-049/13 Marcin Młynarski, 2013.12.05
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych oraz instalacji gniazd 230V, nr sprawy MR-AG-ZO-054/2013 Marcin Młynarski, 2013.12.04
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji kosztorysowo-projektowej oświetlenia wnętrz muzealnych i ekspozycyjnych oraz instalacji gniazd 230V zasilających multimedia dla ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I, nr sprawy MR-AG-ZO-050/2013 Marcin Młynarski, 2013.11.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonanie i dostawa ekspozytora informacyjnego na potrzeby ekspozycji GALERIA PRZEZ DOTYK - ETAP I
Zapytanie ofertowe na zad. pn.: Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP w tymczasowych magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-052/2013 Marcin Młynarski, 2013.11.27
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu wykonawczego instalacji systemów alarmowych SSWiN oraz SAP w tymczasowych magazynach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie, n Marcin Młynarski, 2013.11.26
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego MR – AG – ZO – 048/13 z dnia 28.10.2013 r., wg regulaminu wew. ...
Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12, nr sprawy MR-AG-ZO-049-2013 Marcin Młynarski, 2013.11.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonanie krat zewnętrznych w otworach okiennych budynku przy ul. Rozwadowskiej 12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Przędzy barwnej nić, nr sprawy MR-AG-ZO-044/13 Marcin Młynarski, 2013.11.17
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie i montaż potykaczy do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk, nr sprawy: MR-AG-ZO-047/13 Marcin Młynarski, 2013.11.04
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego pn.: Wykonanie i montaż -potykaczy- do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-3121-ZO 045/2013 Marcin Młynarski, 2013.10.28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie, nr sprawy MR-AG-ZO-048/2013 Marcin Młynarski, 2013.10.28
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku wydawnictwa pt.: Przewodnik po dawnym Rozwadowie
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, nr sprawy MR- Marcin Młynarski, 2013.10.25
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli. - na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER. KOALICJA ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Dostawa regałów magazynowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy MR-AG-ZO-047/2013 Marcin Młynarski, 2013.10.21
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 17.10.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Wykonanie i montaż -potykaczy- do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotyk, na posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-047/13 Marcin Młynarski, 2013.10.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonanie i montaż -potykaczy- do plenerowej ekspozycji pn.: Galeria przed Dotykna posesji Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dostawa regałów magazynowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-046/13 Marcin Młynarski, 2013.10.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Dostawa regałów magazynowych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-046/13
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie dokumentacji kosztorysowo-budowlanych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-045/13 Marcin Młynarski, 2013.10.13
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości 14.000 Euro, zgodnie z zarządzeniem nr 15/2012 Dyrektora Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie zasad dokonywania zakupów towarów i ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt. Przędzy barwnej nic..., nr sprawy MR-AG-ZO-044/13 Marcin Młynarski, 2013.10.11
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Przędzy barwnej nić… , w budynku Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli przy ul. ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad pn.: Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, - na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu MUZEA BEZ BARIER, Nr sprawy MR-AG-ZO-043/2013 Marcin Młynarski, 2013.10.10
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na: Dostawa materiałów plastycznych do Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli - na potrzeby przeprowadzenia warsztatów w ramach projektu Muzea bez barier. KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH ...
Informacja o wyniku zapytania ofertowego na zadanie pn.: Wykonanie usługi tłumaczenia pisemnego z języka polskiego na język angielski monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu, Nr sprawy: MR-AG-ZO-042/13 Marcin Młynarski, 2013.10.09
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-042/13 z dnia 24.09.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w ...
INFORMACJA O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić, Nr sprawy MR-AG-ZO-034/13 Marcin Młynarski, 2013.10.07
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić - poradnik ...
Zapytanie ofertow na zad. pn.: Wykonanie i montaż ekspozytorów wystawienniczych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-040/13 Marcin Młynarski, 2013.09.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonanie i montaż ekspozytorów wystawienniczych dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie, Nr sprawy MR-AG-ZO-036/13 Marcin Młynarski, 2013.09.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 2 ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu, MR-AG-ZO-034/13 Marcin Młynarski, 2013.09.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAPYTANIA OFERTOWEGO na zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt MUZEA BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, nr sprawy MR-AG-ZO-033/13 Marcin Młynarski, 2013.09.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 4 pkt. 3 lit g i h ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), wybrana została w dniu 17.09.2013 r. oferta złożona przez Firmę ...
Informacja o wyniku postępowania, dotyczy zadania pn.: Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki, nr sprawy Marcin Młynarski, 2013.09.16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-037/13 z dnia 4.09.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić - poradnik barwierski, nr sprawy MR-AG-ZO-039/13 Marcin Młynarski, 2013.09.13
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku publikacji pt.: Przędzy barwnej nić - poradnik barwierski, nr sprawy MR – ...
PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA części I zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt MUZEUM BEZ BARIER, Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, Nr sprawy MR-AG-ZO-033/13 Marcin Młynarski, 2013.09.12
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyniku etapu pierwszego postępowania pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn. Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami, nr sprawy MR-AG-ZO-038 /13 Marcin Młynarski, 2013.09.12
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn: Wykonanie prac remontowych przy pokryciu dachowym wraz z obróbkami blacharskimi w budynku dawnych warsztatów szkolnych przy ul. Hutniczej 17 w Stalowej Woli
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. Popiełuszki, nr sprawy MR-AG-ZO-037/13 Marcin Młynarski, 2013.09.10
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn: Przeniesienie wystawy plenerowej z placu miejskiego przed Kinem Ballada, ul. Staszica, na plac miejski obok budynku Biblioteki Międzyuczelnianej i ZUS-u w Stalowej Woli przy ul. ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie, nr sprawy MR-AG-ZO-036/13 Marcin Młynarski, 2013.09.10
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Zaprojektowanie i wykonanie 2 gier edukacyjnych interaktywnych przeznaczonych na panel dotykowy pt.: Kod koloru i Wyszywanie na ekranie.
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Przeniesienie elementu małej architektury - ekspozytora z ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik) na Al. Jana Pawła II - dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-035/13 Marcin Młynarski, 2013.09.04
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn: Przeniesienie elementu małej architektury ekspozytora, tzw. okrąglaka, z ul. Wyszyńskiego 12 (przy Hotelu Hutnik) na Al. Jana Pawła II - dla potrzeb Muzeum Regionalnego w Stalowej ...
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW, dot. postępowania na zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego, nr sprawy MR-AG-ZO Marcin Młynarski, 2013.08.28
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego zwiedzającego. Program Współpracy Transgranicznej Polska - ...
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem, Nr sprawy: MR-AG-ZO-031/13 Marcin Młynarski, 2013.08.28
Ogłoszenie o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu, nr sprawy MR-AG-ZO-034-2013 Marcin Młynarski, 2013.08.22
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku monografii pt.: Stalowa Wola - europejskie miasto modernizmu
ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW, dot. zad. pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt MUZEUM BEZ BARIER, nr sprawy MR-AG-ZO-033/13 Marcin Młynarski, 2013.08.22
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli odpowiada na pytania oferentów dot. zamówienia pn.: Wyprodukowanie spotu i filmu promującego projekt „Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi niepełnosprawnego ...
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE skierowane do producentów telewizyjnych, nr sprawy MR-AG-ZO-033/2013 Marcin Młynarski, 2013.08.20
WSTĘPNE ZAPYTANIE OFERTOWE SKIEROWANE DO PRODUCENTÓW TELEWIZYJNYCH (zaproszenie do negocjacji ceny)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych na p Marcin Młynarski, 2013.08.14
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługę pn.: Wykonanie ...
ZAPYTANIE OFERTOWE (ponowione) na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, nr sprawy: MR Marcin Młynarski, 2013.07.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. ...
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO o nr sprawy MR-AG-ZO-030/13 Marcin Młynarski, 2013.07.26
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty ...
UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NR SPRAWY MR-AG-ZO-023/2013 Marcin Młynarski, 2013.07.22
W nawiązaniu do pkt. 3.3 specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–023/13 Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem, nr sprawy MR-AG-ZO-031/2013 Marcin Młynarski, 2013.07.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Zaprojektowanie i wykonanie gry edukacyjnej interaktywnej przeznaczonej na panel dotykowy pt.: Zostań dizajnerem
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. Bronisława Rudzińskiego, nr sprawy: MR-AG-ZO-030/13 Marcin Młynarski, 2013.07.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku plansz ekspozycyjnych wielkoformatowych do wystawy plenerowej pt. Stalowa Wola 1938 w obiektywie inż. ...
Informacja o wyniku zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura i wnętrza, nr sprawy MR-AG-3121-026/2013 Marcin Młynarski, 2013.07.17
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego o nr sprawy: MR-AG-ZO-026/13 na zad. pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, Nr sprawy: MR-AG-ZO-029/13 Marcin Młynarski, 2013.07.12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługę pn.: Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na zad. pn.: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ Marcin Młynarski, 2013.07.12
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługę pn.: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I ...
Protkół zamówienia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Wzorowe miasto: Stalowa Wola, Nr sprawy: MR-G-O-024/13 Marcin Młynarski, 2013.07.09
Protokół zamówienia: Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 5.06.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w ...
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA OFERENTÓW _dot. zapytania ofertowego o nr sprawy: MR-AG-ZO-028/13 Marcin Młynarski, 2013.07.05
W związku z otrzymaniem prośby o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego w zadaniu pn.: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-029-2013 Marcin Młynarski, 2013.07.02
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Dostawa i wdrożenie kompletnego zestawu do ewidencji wyposażenia i środków trwałych na potrzeby Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-028/13 na zad. pn.: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - MODERNIZACJA ZABYTKOWYCH WARSZTA Marcin Młynarski, 2013.07.01
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie studium wykonalności oraz wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla planowanego projektu pn.: UTWORZENIE MUZEUM SZTUKI DEKORACYJNEJ I PRZEMYSŁOWEJ - MODERNIZACJA ...
Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego na USŁUGĘ KONSERWACJI MUZEALIÓW DZIAŁU ETNOGRAFICZNEGO, nr sprawy MR-AG-ZO-027/13 Marcin Młynarski, 2013.06.28
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 12.06.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
Protokół zamówienia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w procedurze zapytania ofertowego na usługę konserwacji muzealiów z Działu Historii, nr sprawy Nr sprawy: MR-AG-ZO-025/13 Marcin Młynarski, 2013.06.24
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 11.06.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-026-2013 na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura i wnętrza Marcin Młynarski, 2013.06.12
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład, obróbka materiałów fotograficznych oraz przygotowanie do druku albumu pt.: Wzornictwo Stalowej Woli. Architektura ...
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-027-2013, na zadanie pn.: Usługa konserwacji muzealiów z Działu Etnograficznego Muzeum Regionalnego Marcin Młynarski, 2013.06.12
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Usługa konserwacji muzealiów z Działu Etnograficznego Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską
ZAPYTANIE OFERTOWE nr sprawy MR-AG-ZO-025-2013 na zad. pn.: Usługa konserwacji muzealiów Działu Historii Marcin Młynarski, 2013.06.11
Usługa konserwacji muzealiów z Działu Historii Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli wraz z dokumentacją konserwatorską.
ZAPYTANIE OFERTOWE nt MR-AG-ZO-024-2013, dot. zadania pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Wzorowe miasto: Stalowa Wola -wystawa z okazji jubileuszu 75-lecia powstania Marcin Młynarski, 2013.06.05
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na usługę pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt.: Wzorowe miasto: Stalowa Wola – wystawa z okazji jubileuszu ...
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-023-2013 na zad. pn.: Wykonanie koncepcji całorocznych ekspozytorów fotograficznej wystawy plenerowej zlokalizowanej w Śródmieściu Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2013.06.05
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonanie koncepcji całorocznych ekspozytorów fotograficznej wystawy plenerowej zlokalizowanej w Śródmieściu Stalowej Woli
Ogłoszenie o unieważnieniu zapytań ofertowych: o nr sprawy MR-AG-ZO-020/13, nr sprawy MR-AG-ZO-021/13, nr sprawy MR-AG-ZO-022/13. Marcin Młynarski, 2013.06.04
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIENIU POSTĘPOWAŃ W SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH o nr sprawy MR – AG – ZO – 020/13, nr sprawy MR – AG – ZO – 021/13, nr sprawy MR – AG – ZO – 022/13.
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NR SPRAWY MR-AG-ZO-21-2013. Dotyczy zamówienia pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARI Marcin Młynarski, 2013.05.15
Informacja o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum ...
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO O NR SPRAWY MR-AG-ZO-020-2013. Dotyczy zamówienia: Dostawa i montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, w ramach projektu MUZEUM BEZ BAR Marcin Młynarski, 2013.05.15
Informacja o wyniku postępowania Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum ...
ZAPYTANIE OFERTOWE nr MR-AG-ZO-022-2013 na zadanie pn.: Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER - UWAGA - poprawiony termin składania ofert: 15.05.2013 r., godz. 13:00 Marcin Młynarski, 2013.05.09
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia ofert na zadanie pn.: Dostawa mebli do Sali Edukacyjnej i Szkoleniowo-Wystawienniczej w ramach projektu - Muzeum bez barier - Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz profesjonalnej obsługi ...
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA - INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA o nr sprawy MR-AG-ZO-018-2013, zad. pn.: Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER oraz witryny promocyjnej restauracji ART CAFE. Marcin Młynarski, 2013.05.07
Informacja o wyniku postępowania o nr sprawy MR-AG-ZO-018-2013. Muzeum Regionalne w Stalowej Woli, ul. Sandomierska 1, 37-464 Stalowa Wola, w oparciu o art. 66 ustawy Kodeks Cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) informuje o wyborze ...
PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku wydawnictw PAWEŁ ERAZMUS-RZEŹBA Marcin Młynarski, 2013.04.30
Protokół zamówienia - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zadania pn.: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku katalogu, plakatu i zaproszenia i zwiastun wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
MODYFIKACJA specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-021/13, dot. zad. pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2013.04.24
MODYFIKACJA specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-021/13 dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro. Niniejszym Zamawiający wprowadza modyfikację specyfikacji zamówienia pn.: Dostawa sprzętu ...
MODYFIKACJA specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-020/13, dot.: Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionlanym w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2013.04.24
MODYFIKACJA specyfikacji zapytania ofertowego o nr sprawy MR–AG–ZO–020/13, dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14000 euro. Niniejszym Zamawiający wprowadza modyfikację specyfikacji zamówienia pn.: ...
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-021-13, dot. zad. pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER Koalicja muzeów polskich i ukraińskich na rzecz pro Marcin Młynarski, 2013.04.22
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożeenia oferty na zadanie pn.: Dostawa sprzętu multimedialnego do Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja ...
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-020-2013, dot. zad. pn.: Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, realizowane w ramach projektu MUZEUM BEZ BARIER - Koalicja muzeów polskich i u Marcin Młynarski, 2013.04.22
ZAPYTANIE OFERTOWE Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Dostawa oraz montaż systemu nagłośnienia Sali Szkoleniowo-Wystawienniczej w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli, realizowane w ramach projektu MUZEUM BEZ ...
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-019-13, dot. Wykonania projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku katalogu, plakatu i zaproszenia i zwiastun wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA Marcin Młynarski, 2013.04.17
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na: Wykonanie projektu szaty graficznej, skład oraz przygotowanie do druku, katalogu, plakatu i zaproszenia i zwiastun wystawy PAWEŁ ERAZMUS - RZEŹBA
Ogłoszenie o wyniku postępowania i wyborze oferty w zad. pn.: Obsługa techniczna imprezy Noc Muzeów 2013. Realizacja nagłośnienia i oświetlenia 2 koncertów plenerowych, nr sprawy MR-AG-ZO-017-2013 Marcin Młynarski, 2013.04.16
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr MR-AG-ZO-017/13 z dnia 29.03.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w ...
Ogłoszenie o wyniku postępowania i wyborze oferty, dotyczy zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-014-13 Marcin Młynarski, 2013.04.16
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę pn.: Wykonanie i montaż panelu interaktywnego w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w ramach projektu KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ PROFESJONALNEJ OBSŁUGI ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER oraz witryny ART CAFE Marcin Młynarski, 2013.04.16
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie: 1. Portalu internetowego „Muzeum bez barier” w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH ...
Unieważnienie zapytania ofertowego o nr sprawy MR-AG-ZO-013/13 Marcin Młynarski, 2013.04.16
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na zadania pn.: Zaprojektowanie i wykonanie: 1. Portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu KOALICJA MUZEÓW ...
Ogłoszenie o wyniku postępowania w trybie zapytania ofertowego, dot. Pielęgnacji zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014 Marcin Młynarski, 2013.04.15
Ogłoszenieo o wyniku postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: Pielęgnacja zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014
Informacja o wyniku zapytania ofertowego, dot. zad. o nr sprawy MR-AG-ZO-016/13 Marcin Młynarski, 2013.04.02
Informacja o wyniku zapytania ofertowego, dot. zad. pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystawy plenerowej pt. Latarnia Wschodu - fotografie Yohann Lepage oraz na potrzeby wystawy: COP dla przyszłości
ZAPYTANIE OFERTOWE na zadanie pn.: Obsługa techniczna imprezy Noc Muzeów 2013, Realizacja nagłośnienia i oświetlenia koncertów plenerowych w Muzeum Regionalnym, nr sprawy MR-AG-ZO-017-2013 Marcin Młynarski, 2013.03.29
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli składa zapytanie ofertowe na zadanie pn.: Obsługa techniczna imprezy Noc Muzeów 2013. Realizacja nagłośnienia i oświetlenia2 koncertów plenerowych w Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli w dniu 18.05.2013 r.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2013 r., Nr sprawy: MR-AG-ZO-015/13 Marcin Młynarski, 2013.03.28
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie pn.: na usługę pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2013 r.
INFORMACJA O PONOWNYM BADANIU OFERT I WYBORZE OFERTY FIRMY IPSYLON, dot. zam. pn.: OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ pt.: Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów d Marcin Młynarski, 2013.03.28
Informacja o ponownym badaniu ofert i wyborze oferty. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.02.2013 r., wg ...
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr sprawy MR-AG-ZO-015-2013 Marcin Młynarski, 2013.03.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: Wykonywanie usług stolarskich dla potrzeb wystawienniczych Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w 2013 r.
OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM na zad. pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych, nr sprawy MR-AG-ZO-016-2013 Marcin Młynarski, 2013.03.21
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na usługę pn.: Wydruk i montaż kompletu materiałów graficznych wielkoformatowych na potrzeby wystawy plenerowej pt.LATARNIA WSCHODU - fotografie Yohann Lepage oraz na potrzeby wystawy COP ...
ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy MR-AG-ZO-014-13, dot. Wykonaniea i montażu panelu interaktywnego w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2013.03.19
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia oferty na zad. pn.: Wykonanie i montaż panelu interaktywnego w Sali Edukacyjnej Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, w ramach projektu „KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ ...
ZAPYTANIE OFERTOWE dot. zaprojektowania i wykonania portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER oraz witryny promocyjnej restauracji ART CAFE, nr sprawy MR-AG-ZO-013-2013 Marcin Młynarski, 2013.03.19
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli zaprasza do złożenia ofert na zadania pn.: 1. Zaprojektowanie i wykonanie: Portalu internetowego MUZEUM BEZ BARIER w języku polskim i ukraińskim w ramach projektu KOALICJA MUZEÓW POLSKICH i UKRAIŃSKICH NA RZECZ ...
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.: OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Marcin Młynarski, 2013.03.12
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 28.02.2013 r., wg regulaminu wew. Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, na ...
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy: MR-AG-ZO-010/13 Marcin Młynarski, 2013.03.10
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty: ZAPYTANIE OFERTOWE o nr sprawy: MR-AG-ZO-010/13
Ogoszenie wyniku zapytania ofertowego o nr sprawy: MR-AG-ZO-008/13, dot.: Wykonania projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji ekspozycji czasowej pt. SPORT W II RP Marcin Młynarski, 2013.03.06
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 20.02.2013 r., wg ...
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym na zad pn.: PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU pn. MUZEA BEZ BARIER Marcin Młynarski, 2013.03.06
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o wyborze oferty nr III złożonej przez P. Dorotę Kwiecińska, ul. Amerykańska 2, 32-087 Zielonki, na usługę pn.: PRZEPROWADZENIE EWALUACJI PROJEKTU pn. MUZEA BEZ BARIER
ZAPYTANIE OFERTOWE na zad. pn.: Pielęgnacja zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli Marcin Młynarski, 2013.03.05
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na pielęgnacji zieleni w latach 2013-2014 w następujących lokalizacjach: A.posesja Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli przy ul. Sandomierskiej 1 B. posesja budynków byłego Sądu Rejonowego, przy ul. Rozwadowskiej ...
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: Pielęgnację zieleni w obiektach Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli w latach 2013-2014 Marcin Młynarski, 2013.03.05
Muzeum Regionalne w Stalowej Woli informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, na zadanie pn.: Pielęgnacja zieleni w ...
Zapytanie ofertowe na OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ, nr sprawy MR-AG-ZO-011-2013 Marcin Młynarski, 2013.02.28
Zapytanie ofertowe na OPRACOWANIE BADANIA SOCJOLOGICZNEGO I DYSTRYBUCJA ANKIET DROGĄ ELEKTRONICZNĄ pt.: Diagnoza stanu dostępności architektonicznej i edukacyjnej polskich i ukraińskich muzeów dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. MUZEA BEZ ...

   Copyright by Info Centrum         Instrukcja obsługi         Licznik odwiedzin: 53598